Marka Ücretleri

Marka tescili nedir?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.
Marka tescili; bu işaretlerin haksız ve bilinçsiz kullanımı engellemek ve bu sebeple doğacak her türlü zararın önüne geçmek için markayı koruma altına almaktır.


Marka Tescil Ücretleri
 • Hizmet Adı
  Ücret
 • Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti
  121 TL
 • İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti
  274 TL
 • Üç Sınıflı Marka Başvuru Ücreti
  428 TL
 • Üç Sınıftan Fazla Her Sınıf İçin
  228 TL
 • Marka Yenileme Ücreti
  536 TL
 • Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti
  779 TL
 • Başvuruların Geri Çekilmesi veya Sınırlandırılması Ücreti
  77 TL
 • Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti
  478 TL
 • Devir İşlemi Kayıt Ücreti
  441 TL
 • Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti
  585 TL
 • Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti
  291 TL
 • Rehin İşlemi Kayıt Ücreti
  452 TL
 • Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti
  107 TL
 • Adres Değişikliğinin Kayıt Ücreti
  36 TL
 • Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti
  393 TL
 • Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti
  128 TL
 • Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti
  126 TL
 • Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti
  128 TL
 • Marka Hakkından Vazgeçme Ücreti (Kısmen veya Tamamen)
  77 TL
 • Menşe Memleket Belgesi Düzenleme Ücreti
  158 TL
 • Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti
  368 TL
 • Birleşme Kayıt Ücreti
  393 TL
 • Teminat Gösterme Ücreti
  393 TL
 • Lisans İptali Teminat ve Rehin Kaldırma Ücreti
  66 TL
 • Bültende Yayınlanan Marka Başvurularına İtiraz İnceleme Ücreti
  112 TL
 • Marka Başvurusu Ön Yazı Düzenleme Ücreti
  31 TL
 • Sicil Sureti Düzenleme Ücreti
  55 TL
 • Madrid Protokolü ile İlgili Enstitü İçi İşlem Ücreti
  275 TL
 • Bölünme Ücreti
  450 TL
 • Hataların Düzeltilmesi Ücreti(Yön.24.Mad.Göre)
  92 TL

* Not: Burada belirtilen ücretler Türk Patent Enstitüsü'nün belirlediği ücretlerdir. Bu Ücretler ile SistemHost'un bir ilgisi yoktur. Bu ücretler kesinlikle Türk Patent Enstitüsü'nün belirtmiş olduğu banka hesap numaralarına yatırılmalıdır.