Kullanım Sözleşmesi

1- Taraflar

1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Genel Merkezi (9 Wilson Lane Lewes DE 19958 A.B.D.) adresine mükim SISTEMHOST LLC şirketi (bundan sonra SistemHost olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında SistemHost'a ait olan http://www.sistemhost.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile interaktif imza ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Müşteri'nin müşteri kayıt kısmında detaylarını belirttiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder.

2- Konusu

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında SistemHost'a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Müşteri vermiş olduğu bilgilerin yanlış olması durumunda müşteri kayıt esnasında veya o anki yapıla sipariş, işlem esnasında internet servis sağlayıcı firmanın atadağı IP adresini kullanan kişi/kurum/şirket v.b. yükümlüdür.

3- Sorumluluklar

3.1: SistemHost, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile SistemHost ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.1.1 SistemHost, Türkiye Cumkuriyetine vereceği yer sağlayıcılık hizmetleri çerçevesinde T.C. Kanununda 5651 sayılı yönetmelik uyarınca hizmet verecektir. Türk Vatandaşı olan her müşteri bu yönetmelikte geçen ve/veya geçecek düzenlemeleri kabul ve taahhüt eder.

3.2: Ödeme şekli, vergiler sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler SistemHost tarafından bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra SistemHost, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol paneli ve ftp (Dosya Transfer Protokolü) bilgilerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. SistemHost'un müşteriye sağladığı hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu şifrelerin 3. Şahısların eline geçmesinden doğabilecek zarar ve ziyandan SistemHost sorumlu değildir.

3.3.1: Müşteri, SistemHost web sitesi üzerindeki hesabına ait şifresini unuttuğu taktirde Giriş bölümündeki Şifremi Unuttum linki üzerinden şifre hatırlatma işlemi yapacak ve hesabındaki kayıtlı eposta adresine şifre hatırlatma aktivasyon elektronik postası gönderilecektir. Müşteri bu aktivasyon elektronik postasında bulunan link'e tıklayarak geçici şifreyi tekrar elektronik posta hesabına göndermiş olacaktır. Bu geçici şifre ile hesabına eriştiğinde sistem yeni şifre oluşturulması isteyecektir.

3.3.2: Müşteri, Hesabındaki hosting (alan adı barındırma) hizmetlerine ait şifreleri unuttuğunda hesabındaki hosting inceleme bölümünden "Tekrar Aktivasyon Emaili Gönder" link'ine tıklayarak hesabında kayıtlı bulunan eposta hesabına ilk gönderilen aktivasyon bilgilerin gönderilmesini sağlayabilecektir. Eğer müşteri ilk aktivasyon işleminden sonra kontrol paneli üzerinden hosting hizmetine ait servislerin şifresini değiştirdiyse gönderilen bilgiler geçerli olmayacaktır. Müşteri bu durumda Destek Merkezimize bildirimde bulunup hizmetine ait şifrelerin değiştirilip hesabına gönderilmesini isteyecektir.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde SistemHost tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, aldığı hizmetlerden faydalanırken SistemHost tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.4.1: Müşteri, almış olduğu hosting(alan adı barındırma) hizmetlerini, ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz ve/veya kiralayamaz.

3.4.2: SistemHost ihtiyaç duyduğunda müşteri kimlik teyidini müşteri kaydı sırasında belirttikleri telefon, e-posta, açık adreslerini kullanarak yapabilir.

3.4.3: Müşteri beyan ettiği bilgilerin tümünün değiştiğini bildirdiği taktide daha önce almış olduğu hizmet var ise yapmış olduğu ödemeye ait belgeyi, dekontu ve yaşadığı ülkeye ait kimliğini ibraz etmekle yükümlüdür. Müşteri yapmış olduğu ödemeye ait belge ve/veya dekont ile ibraz edeceği kimlikteki ad soyad bilgisi ile eşleşmiş ve müşteri hesabındaki ödeme kaydı ile tutarsızlık olmaması gerekmektedir. Aksi taktirde müşteri eğer şifresiyle hesabına ulaşamıyor ise hesabıyla ilgili değişiklik yaptıramaz/yapamaz ve almış olduğu hizmetlerle ilgili bilgi ve hak talebinde bulunamaz.

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri alan adı, hosting (alan adı barındırma) veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan SistemHost'a herhangi bir kusur iletilemez.

3.8: SistemHost müşterinin içeriğini sunduğu bilgilerin her ne olursa olsun ziyaretçilere gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya müşteri tarafından oluştulmuş içerik için herhangi bir şekilde sorumluluk almaz. SistemHost müşteri hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya SistemHost'un kendi veya diğer müşterilerden herhangi birinin bilgilerine zararlı olduğuna inandığı için bu sözleşmeyi fesih edebilir, bu fill ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeksizin bu veri ve/veya içeriği silme ve verdiği hizmeti iptal etme hakkına sahiptir.

3.9: SistemHost, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. SistemHost müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutucaktır. Buna rağmen SistemHost hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek problemlerden, zarardan ve ziyandan SistemHost sorumlu değildir.

3.10: SistemHost, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Alan adları ilk gelen alır prensibiyle sağlanmaktadır. Alan adı sipariş esnasında alan adını bir başkası tescil etmiş olabilir ve/veya ICANN veritabanında alan adı alınmamış olarak görünebilir. Müşteri alan adının ödemesini yapmış olsa dahi alan adı müşteri için tescil edilemeyebilir başkası tarafından tescil edilmiş olabilir. Müşteri havale veya gecikmeli bir ödeme methoduyla alan adı siparişi verdiğinde aradaki geçen zamanda alan adı bir başkası tarafından tescil edilebilir. Belirtilen durumlarda alan adının mütşeriye tescil edilememesinde SistemHost sorumlu değildir ve müşteri sipariş verdiği alan adı müşteri adına tescil edilemediyse ücret iadesi yapılabilir veya hesabına kredi olarak eklenebilir.

3.10.1: Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi müşteridir. SistemHost ICANN kuralları çerçevesinde müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından istenen alan adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleblerini en kısa sürede yapacaktır. Müşteri alan adını ICANN kuralları çerçevesinde kullanacak ve whois (alan adının sahibinin yazıldığı alan adı yazmanı olarak icann tarafından atanan firma tarafından sağlanan protokol üzerinden alan adının sahibinin bilgileri bulunduğu içerik) bilgilerin doğruluğunu taahhüt edecektir.

3.10.2: Alan adlarının tüm operasyonları ABD kanunlarınca ve ICANN kurallarınca denetlenmektedir ve yönetilmektedir. Alan adları konusunda her türlü uzlaşmazlık ABD hükümetince ve ICANN tarafından tayin edilecek olan güvenilir hakem heyeti ve mahkemelerce çözülmektedir. Başka karar merciilerinin verdiği kararlar ancak uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilebilirler. Alan adları yönetmeliği, uzlaşmazlık konusunda prosedürler, kararlar ve yönetmelikler ICANN web sitesi olan http://www.icann.org adresinde yer almaktadır.

3.10.3: Bu sözleşmedeki alan adları için ingilizce yazılmış bölümler ICANN tarafından denetim amaçlı olarak istenmektedir.

3.10.3.1: Alan adlarının ilk siparişi "yeni oluşturma süreci" (add grace period) 5 gündür. (http://www.icann.org/en/announcements/announcement-17dec08-en.htm) bu süre zaman dilimi farklılıklarına göre değişmektedir.

3.10.3.2: Alan adı tescil süresi dolmuş ve müşteri tarafından yenilemesi yapılmamış gTLD (icann yönetiminde bulunan alan adları) bir alan adı "Yenileme Askısı" (Renew Grace Period) 30 gündür. Yenileme askısı süresince alan adı sahibi SistemHost'tur. Yenileme askısı süresince alan adını müşteri yenileyebilir ve tekrar alan adının sahibi olabilir. Bu süreç içersinde alan adı ziyaretçiler tarafından müşterinin oluşturduğu içerik görüntülenmez. SistemHost, Yenileme Askısı süresince alan adının isim sunucularını değiştirme ve alan adını ziyaret edenler tarafından görüntülendiğinde içeriğinde istediği bilgiyi yayınlamaya hakkına sahiptir.

3.10.3.3 Yenileme askısı süresi dolan (alan adının süresinden 40 gün sonra) alan adı silinme sürecine girer ve müşteri artık alan adını normal yenileme ücreti karşılığında yenileyemez. Bu süreç cTLD alan adları için farklılık gösterebilir. Silinme süresinde alan adı kurtarma ücreti (Restore) 100 (Yüz) Amerikan Doları'dır. Müşteri bu ücreti ödeyerek alan adını kurtarabileceği gibi backorder (silinme sürecinde satılan alan adı) firmaları tarafından da başkalarına satılabilir. Müşteri hesabındaki alan adı "Yenileme Askısı" dolan bir alan adı için hiçbir hak iddia edemez.

3.10.4 SistemHost, Alan Adı tescil işlemlerini yeni bir duyuru ile aksi belirtilmedikçe ICANN tarafından alan adı yazmanı olarak atanan ve Dünya'da sayılı firmalar arasında olan ResellerClub (Directi) firması üzerinden sağlamaktadır. Müşterinin tescil ettiği alan adı için ResellerClub firmasına gelen şikayetler doğrultusunda, ResellerClub alan adı üzerinde işlem yapmaya yetkilidir. Müşteri, ResellerClub üzerinden bize iletilen dilek, istek ve şikayetlerden doğan problemleri çözmek ve gereğini yerine getirmek zorundadır. ResellerClub belirttiği süre zarfında ICANN kuralları çerçevesinde müşteri alan adı üzerinde istenilen işlemleri yapmadığında alan adını başka bir hesaba veya alan adı yazmanı firmaya transfer edebilir, durdurabilir ve/veya silebilir. Bu kapsamda müşteri hiçbir hak iddia edemez ve SistemHost'a ödediği ücret için SistemHost'u bundan sorumlu tutamaz.

3.10.4.1 SistemHost, ResellerClub firmasının sağladığı kontrol paneli üzerinden hizmet vermez ve müşterilerine bu kontrol panelinin bilgilerini sağlamaz. Müşteri satın almış olduğu alan adını müşteri kaydını gerçekleştirdiği hesabı üzerinden yönetebilir ve isterse SistemHost üzerindeki farklı hesaplara transfer edebilir. Müşteri ResellerClub firmasının hizmet sağladığı diğer bayilerine ve/veya bu bayiliklerin altındaki müşteri ve/veya müşteri numaralarına alan adını transfer edemez. Müşteri ancak alan adını ICANN kuralları çerçevesinde diğer alan adı yazmanı firmalara transfer edebilir. SistemHost transfer şifresi bulunan alan adları için transfer şifresini Müşteri'ye vermek zorundadır.

3.11: SistemHost müşterilerine sağladığı ücretsiz hosting hizmetini haber vermeksizin durdurma hakkına sahiptir. SistemHost sağladığı ücretsiz hosting hizmetlerinde müşterilerine teknik destek sunmama hakkını gizli tutar.

3.12: SistemHost'un müşterilerine sağladığı e-posta (Elektronik Posta) hizmetini spam e-posta göndermek, alıcıların isteği olmaksızın e-posta göndermek ve/veya toplu duyuru v.b. e-posta göndermek, tanıtım mesajları göndermek, sunucu e-posta trafiğini yavaşlatacak mesajlar göndermek için kullanmayacaktır. Spam olarak algılanan ve bu tip mail gönderenler tespit edildiğinde müşteri SistemHost tarafından uyarılacak ve SistemHost verdiği hizmetin bir kısmı veya tümünü iptal edecektir.

3.13: SistemHost, hizmet verdiği bütün kurum/kuruluş ve markaları referans olarak gösterebilir ve web sitesinde yayınlayabilir. Müşteri aksini belirttiği taktirde referans olarak gösterilmez ve SistemHost'un web sitesinde yayınlanmaz.

4- Süre

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve/veya ödeme işlemlerinin SistemHost'a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.2.1: Müşteri, almış olduğu hizmetlerin süresi bitince ve/veya bu sözleşmede belirtilen maddelere aykırı işlem yaptıysa verilen hizmet duraklatılır.

4.2.2: Duraklatılan hosting (alan adı barındırma) hizmet(ler)i için müşteri alan adının nameserver adreslerini SistemHost'un nameserver adresleri dışında kullanması gerekmektedir. Aksi taktirde almış olduğu hizmet duraklatıldığından alan adı havuz barındırmaya düşer ve SistemHost'un kendi istediği ve/veya belirlediği içerik üzerinden yayınlanır. Bu durumda müşterinin bu içeriğe itiraz etme hakkı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti 5651 sayılı yasasına göre SistemHost hiçbir şekilde yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar verilen hizmetin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile bir önceki sözleşme süresi kadar uzar. Ücret konusunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.

5- Ücret

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

5.2: SistemHost önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Ücret fatura tarihindeki Türkiye Garanti bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek veya Amerikan Doları üzerinden ödenir.

5.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise SistemHost'un web sitesinde Banka Hesap Numaraları başlığı altında belirttiği banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür.

5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda SistemHost kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.6: Müşteri, aldığı paketteki Aylık Trafik kadar veri transferi kullanma hakkı vardır. Müşteri bu limiti geçtiği taktirde her Ay'ın ilk haftası bir önceki Ay'a ait trafik aşımları için müşteri hesabına fatura edilen GigaByte birim fiyatı 2$ ücreti 5.4 üncü maddeye göre ödemekle yükümlüdür.

5.7: SistemHost, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

6- Askıya alınma

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı SistemHost, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

7- Fesih

Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, SistemHost hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8- Ücret İadesi

8.1: Müşteri, satın aldığı ürün veya hizmetten memnun kalmadığı taktirde ürünü satın aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde ücret iadesi talebinde bulunabilir. SistemHost aşağıdaki maddeler haricinde müşteri hangi yolla ödeme yaptıysa aynı yol üzerinden ücret iadesi yapmayı kabul ve taahhüt eder.

8.1.1: Sistemhost, bayilik yoluyla satış yaptığı hizmet ve/veya ürünlerde ücret iadesi yapılmaz. Alan adları tescili ve SSL sertifikaları bayisi olduğumuz firmalardan satın alınmaktadır. Bu hizmetlerde servisin çalışma prensibi gereği bayisi olduğumuz firmalar ücret iadesi yapmaz.

8.1.2: Backorder hizmetinde ücret iadesi yapılmaz. Ancak aynı uzantılı başka bir alan adı için kullanılabilir. Backorder hizmeti için kullanılacak alan adı tescil edilmemiş olsa bile backorder hizmetiyle tescil edileceğinden aradaki ücret farkı iade edilmez.

8.1.3: SistemHost, Müşterinin satın aldığı hizmet ve/veya üründe sorun olmamasına rağmen (burada değerlendirmeyi yine SistemHost yapar) aylık periyotlar ile verilen hizmetlerde iade için verilen sürenin sonunda (30 günlük sürenin son 15 gününde) müşteri ücret iadesi isterse SistemHost bu ücret iade talebini değerlendirmeye sokar ve ücret iadesi yapmama hakkı vardır.

8.1.4: Müşteri satın aldığı Kampanyalı (aynı sipariş sepetince ücretsiz olarak sepete yansıtılan, herhangi bir bedel alınmadan alan adı tescili gerçekleştirilen paketler) hosting paketini iade edemez. Ücret iadesi talebinde bulunamaz.

9- İletişim ve bilgi adresleri

9.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

9.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

9.3: SistemHost sözleşme süresi içinde müşterinin kendi isteği ile sistemlerimizdeki hesabına belirttiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- Ücretin ödenmesinde temerrüde düşülmesi

10.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda SistemHost kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi taleb edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

10.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için SistemHost'un dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde SistemHost'un teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11- Yetkili mahkeme ve icra daireleri

11.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında SistemHost'a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). SistemHost gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

11.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Müşteri hangi ülkenin vatandaşı ise o ülkede bulunan Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.3: SistemHost gerekli gördüğü taktirde 11.2 maddesinde belirtilen "Müşteri hangi ülkenin vatandaşı ise o ülkede bulunan Mahkemeler ve İcra Daireleri" metninde geçen mahkemeler ve icra daireleri yerine başka mahkemeler ve icra dairelerinde davalar açabilir ve her türlü yasal hakkını arayabilir.